Author Archive

Konstsim 0

Konstsim kallas också synkroniserad simning, och är en av de grenar som ingår i paraplytermen ”simsport”. Inom konstsim tävlar man i två olika moment, musiksimning och figursimning. Inom det sistnämnda momentet, figursimning, gäller det för simmarna att utföra en rad figurer med så stor precision som möjligt. Domarna kan

Skador inom simning 0

Även om simning på många sätt är en skonsam sport för leder och muskler, eftersom man inte utsätter kroppen för några stötar, och även om simning inte är en kontaktsport med risk för allvarliga skador, förekommer skador även inom simning. Det är framförallt en typ av skada som drabbar

En simmares utrustning 0

Simning är vid första anblick en sport som kräver betydligt mindre utrustning än många andra sporter – det är till exempel inte en kontaktsport som gör att man behöver bära hjälm eller andra skydd. En simmares utrustning är dock minst lika viktig för deras prestation som inom andra sporter.
saturation