Drunkning – vad händer och hur går det till?

Döden är alltid ett tufft ämne och det finns många sätt att dö på. Drunkning är ett av dem och det är något både barn och vuxna kan drabbas av oavsett ålder eller fysiskt skick. Många drunkningsolyckor sker i samband med simning eller bad, men många råkar också ramla i vatten i andra sammanhang. De olyckor som inträffar vid simning sker sällan vid långa simturer, utan oftast vid ungefär 10 meters simsträcka eller vid små båtar precis vid stranden. Det finns också de som drunknar när is brister eller när ett fordon hamnar i vatten. Några fall handlar också om olyckor i badkar, eller om mord, självmord eller sjukdomar. Många som hittas drunknade har heller inte drunkningen som dödsorsak utan det kan handla om nedkylning, hjärtstillestånd eller något helt annat. I denna text kommer vi att beröra vad som händer när någon drunknar, samt vad man gör om en person hittas drunknad.

Vad sker när man drunknar?

Drunkningar är vanligtvis båtrelaterade olyckor, även om de också kan förekomma annars. En drunkning leder ofta till döden. När vatten landar på en persons stämband sker en reflexmässig sammandragning av andningsvägen. Detta kan liknas vid en kramp. Då kan ingen andning ske och personens koldioxidhalt i blodet stiger snabbt. Syrebrist inträder kort efteråt och detta leder snart till medvetslöshet. I medvetslösheten släpper krampen och då rinner vatten in i lungorna och personen dör. Lungorna behöver dock inte fyllas av vatten utan personen kan också få en sådan kraftig syrebrist i blodet att hjärtstillestånd inträder. Om man drunknar i sötvatten vattenfull lungorna och blodet späds ut. Om man däremot drunknar i saltvatten kvävs man till döds eftersom lungvävnadens vätskefylls. Döden inträffar dock relativt snabbt oavsett vatten, men många menar att det är mer smärtfritt att drunkna i sötvatten eftersom kvävningskänslorna ofta ökar i saltvatten. Om man lyckas få upp en person ur vattnet i tid kan man lyckas rädda personen men oftast är hjärnskador en tråkig följd, och dessa går sällan att bota.

Om någon drunknat

Om någon har drunknat gäller det att få igång andning igen samt att få ut vatten ur lungorna. Om personen är vid medvetande sker detta ofta automatiskt. I annat fall måste man påbörja hjärt-lungräddning. Personen bör sedan placeras i framstupa sidoläge. Ambulans ska alltid larmas direkt. Om en person inte överlever drunkningen får närstående ofta mycket att stå i. Först ska de sörja och sedan kommer allt runt omkring. Hos väljabegravningsbyrå kan man som närstående få tips och råd inför val av begravningsbyrå och där finns dessutom bra listor med kom ihåg och liknande. När man förlorat en närstående tänker man sällan på vad som måste göras och då kan dessa listor vara till hjälp så att man inte missar eller glömmer något. Är man en god simmare kan man minska risken att drunkna, och en flytväst skyddar bra. Det bör man alltid tänka på när man är i närheten av vatten.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

saturation