Author Archive

Skador inom simning 0

Även om simning på många sätt är en skonsam sport för leder och muskler, eftersom man inte utsätter kroppen för några stötar, och även om simning inte är en kontaktsport med risk för allvarliga skador, förekommer skador även inom simning. Det är framförallt en typ av skada som drabbar

En simmares utrustning 0

Simning är vid första anblick en sport som kräver betydligt mindre utrustning än många andra sporter – det är till exempel inte en kontaktsport som gör att man behöver bära hjälm eller andra skydd. En simmares utrustning är dock minst lika viktig för deras prestation som inom andra sporter.

Svenska Simförbundet 0

Svenska Simförbundet (SFF) är ett förbund som har till syfte att sammankalla simsportsrelaterade föreningar och verka för sportens utveckling i landet. Organisationen bildades 1904 och ingick samma år i Riksidrottsförbundet. SFF har fler än 315 medlemmar och däribland både tävlingsinriktade föreningar och föreningar som endast sysslar med annan verksamhet.

Simning och annan fysisk aktivitet för hälsan 0

Att röra på sig hjälper oss att må bra samtidigt som det förebygger skador och sjukdomar. Egentligen spelar det ingen större roll vad vi gör, huvudsaken att vi faktiskt rör på oss. En kombination av en allsidig varierad träning är det allra bästa. Helst ska vi röra på oss

Simidrotten i Sverige är stor 0

Vi har många simföreningar för aktiva simmare och de erbjuder kurser, träningar och tävlingsverksamhet. Simidrotten innehåller flera olika grenar av varierande karaktär. Man kan exempelvis träna och tävla i simning i olika former, såsom konstsim, simhopp och vattenpolo. Simning sker genom olika distanser och med olika simstilar. De tekniker,
saturation